Compliance a középpontban – közös felelősségvállalás

Minden tevékenységünkben az érintett törvényeknek, szabályoknak és azon országok előírásainak megfelelően járunk el, amelyekben tevékenykedünk.

Zollner Compliance Irányítási Rendszer

Szisztematikus megközelítésünkkel (megelőzés - feltárás - reagálás) optimális feltételeket teremtünk ahhoz, hogy a compliance-követelmények megsértését elkerüljük vagy legalább jelentősen megnehezítsük, valamint hogy a felmerülő szabálysértéseket felismerjük és megfelelően kezeljük.

Vállalati értékeink, irányelveink és a Zollner magatartási kódex képezik compliance-kultúránk alapját, tükrözik alapvető hozzáállásunkat és elvárásainkat vállalatunkon belül, valamint beszállítóink (az ellátási lánc) felé. Ezek elsősorban az esetleges szabálysértések és kockázatok megelőzését szolgálják.

A compliance-követelményeket a felelősök folyamatosan azonosítják, elemzik, értékelik és saját előírásainkba integrálják. A Corporate Compliance Team (vállalati megfelelőségi csoport) tanácsadói és koordinációs támogatást nyújt új intézkedések bevezetésében.

Zollner SpeakUp visszaélés-bejelentési rendszer

Minden intézkedés ellenére előfordulhatnak hiányosságok a törvények vagy előírások betartásában. Azt, hogy a szabályokat mindenki maradéktalanul betartsa, elvileg nem lehet garantálni. Ezért dolgozóink, partnereink és egyéb külső személyek számára lehetőséget biztosítunk, hogy a Zollner SpeakUp visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül jelentsék aggályaikat bármilyen illegális magatartással és az emberi jogokkal, a Zollner magatartási kódexszel vagy belső irányelveinkkel, valamint az ellátási lánccal kapcsolatban.

Minden bejelentés vagy jelentett rendellenesség kivizsgálásra kerül, és ideális esetben az elfogadhatatlan állapot megszüntetéséhez vezet. A meglévő irányítási rendszer folyamatainak folyamatos optimalizálása szintén megakadályozza az újbóli előfordulást.

Zollner SpeakUp bejelentési lehetőségek

A visszaélések/szabálysértések elleni gyors és hatékony fellépés érdekében az alábbi bejelentési lehetőségeket kínáljuk:

SpeakUp®-APP:

Playstore   Appstore

Elérhető a Play Store-ban ill. App Store-ban: (SpeakUp®-APP by People Intouch)

SpeakUp®-Weboldal:

A következő szervezeti kód szükséges a Zollner Elektronik AG SpeakUp® portáljára történő bejelentkezéshez: 107665
A jelentési folyamattal kapcsolatos összes információ a SpeakUp Policy -ben található.

A Zollner SpeakUp visszaélés-bejelentési rendszer világszerte, a nap 24 órájában, több nyelven elérhető névtelen vagy névvel ellátott bejelentések megtételére. A Corporate Compliance Team készséggel válaszol kérdéseire és a következő e-mail címen érhető el: speakup@zollner.de

Compliance az ellátási láncban

A német vállalatok számára az ellátási láncok megfelelőségének követelményeit jelentősen szigorították az ellátási láncok átvilágításáról szóló törvény (LkSG - Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) hatálybalépésével. Ennek célja az emberi jogok védelmének javítása a gyermek- és kényszermunka, az egészségre káros és kizsákmányoló munkakörülmények, valamint a természeti erőforrások pusztításának megakadályozásával.

A törvény értelmében rendszeresen kell kockázatelemzéseket készíteni mind a vállalaton belüli speciális kockázatokra, mind beszállítói szinten, továbbá kötelező intézkedéseket kell hozni fokozott kockázat esetén, valamint jelentést kell tenni az átvilágítási kötelezettségek teljesítéséről: Zollner Supply Chain Due Diligence Report – BAFA.

De nemcsak a német jogalkotó növeli a vállalatok saját értékláncával kapcsolatos kötelezettségeit, hanem az EU is törekszik az európai vállalatok ellátási láncainak nagyobb átláthatóságára, valamint egy jelentősen szigorított jogi keretrendszer bevezetésére az ellátási láncok megfelelőségének (compliance) területén. Az európai ellátási lánc irányelv (CSDDD) és a fenntarthatósági jelentéstételi irányelv (CSRD) hatékony eszközök bizonyos gondosságra vonatkozó előírások betartatására a vállalatok ellátási láncaiban.

Elektronikai és mechatronikai szolgáltatóként a Zollnernél több mint 13 000 embert foglalkoztatunk 24 telephelyen világszerte, és több mint
8 000 partnerből álló jelentős beszállítói bázissal rendelkezünk.

Különösen üzleti szempontból nagy jelentőséget tulajdonítunk az emberi és környezetvédelmi jogok tiszteletben tartásának, mind saját vállalatunknál, mind az ellátási láncainkban. Biztosítjuk a megfelelő munkakörülményekre vonatkozó releváns szabványokat és az egymással való tiszteletteljes interakciót, mert minden érintett jóléte kiemelten fontos számunkra.

A Zollner Human Rights Policy – Az emberi jogokra vonatkozó alapnyilatkozat ezt a meggyőződést tükrözi és az egész vállalatra érvényes Zollner magatartási kódexet egészíti ki, amely nemzetközi szabványok, mint a Responsible Business Alliance (RBA) magatartási kódexe, a DIN ISO 26000 Útmutató a társadalmi felelősségvállaláshoz és az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) Global Compact magatartási alapelvei szerint készült.

Az alapnyilatkozat célja megerősíteni tartós elkötelezettségünket az emberi jogok tiszteletben tartása iránt saját üzleti területeinken, valamint közvetlen és közvetett beszállítóinknál.

Ezenkívül célja, hogy megfogalmazza azokat a mechanizmusokat, amelyek segítségével megelőzhetők, illetve minimalizálhatók a vállalatunk számára releváns emberi jogi kockázatok, az emberi jogok magas szintű védelme mellett.