Fenntarthatóság – jövőnk, világunk és felelősségünk

A holnap mindig ma kezdődik - globálisan működő vállalatként elkötelezzük magunkat a társadalmi felelősségvállalás mellett. Fenntarthatósági stratégiánk, tevékenységeink és céljaink a pozitív változás és fejlődés irányába mutatnak .

Vállalati fenntarthatóság

Felelősséget vállalunk az üzleti tevékenységünk által a társadalomra és a környezetre gyakorolt minden hatásért. Ez vállalati stratégiánk és vállalati kultúránk szerves része, amivel hozzájárulunk a fenntartható fejlődéshez a magunk és a jövő generációi számára. Az ESG - Environmental (környezeti), Social (társadalmi) és Governance (irányítási) - területeken történő célzott aktivitásunk a felelősségtudatos és jövőorientált gondolkodásunkban és tevékenységeinkben tükröződik. Egy hosszú távú és bizalomteljes együttműködés alapjaként partnereinktől is elvárjuk, hogy az ellátási lánc részeként  tartsák be ezeket az elveket.

A Zollner magatartási kódexe

Fenntartható fejlődési célok

Fenntarthatósági stratégiánk és tevékenységeink támogatják az ENSZ fenntartható fejlődési céljait (SDG – Sustainable Development Goals). Ezek a célok a szegénység, a betegségek, az egyenlőtlenségek, az igazságtalanság és az éghajlatváltozás elleni küzdelem stratégiáit támogatják. Ennek keretében tíz olyan célra összpontosítunk, amelyeket vállalatcsoportunk aktívan befolyásolni képes.

Fenntarthatósági stratégiánk fókusza és céljai

Fenntarthatósági ütemtervünk globális, vállalatspecifikus prioritásokat, célokat és mutatókat határoz meg. Az ütemterv kidolgozásának alapjául a nemzetközileg elfogadott fenntartható fejlődési célok (SDG) és a Tudományos alapú célkitűzések (SBT – Science Based Targets) ütemterve szolgált. Fenntarthatósági ütemtervünk tartalma az ESG témakörök szerint tagolódik.

Környezeti fenntarthatóság

 • A környezeti hatások minimalizálása
 • Kibocsátások mint kulcsfontosságú téma
  • A megújuló energiaforrások használata
  • Információáramlás az ellátási láncban
 • Körforgásos gazdaság és ökológiai szemléletű tervezés

Céljaink

Társadalmi felelősség

 • A vállalat szociális szempontjainak erősítése
 • Munkakörülmények és emberi jogok
 • Munkahelyi egészségvédelem és biztonság
 • A munkáltatói vonzerő növelése
 • Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód
 • A munkavállalók és a társadalom védelme

Céljaink

Vállalatirányítás

 • A fenntartható vállalatirányítás láthatósága és átláthatósága
 • Üzleti etika és vállalati kultúra
 • Funkciók és felelősségi körök
 • Integráció az irányítási folyamatokba és az üzleti kapcsolatokba
 • Célkitűzések és jelentéstétel

Céljaink

Elkötelezettségünk

Számunkra a fenntartható működés azt jelenti, hogy munkakörnyezetünket és tevékenységeinket úgy alakítjuk, hogy a jövő generáció számára szilárd alapok álljanak rendelkezésre a munkájukhoz és életkörülményeikhez. Emellett olyan grémiumokban és szervezetekben is aktívan részt veszünk, mint a ZVEI és az IPC, hogy folyamatosan fejlesszük fenntarthatósági stratégiánkat és elkötelezettségünket, valamint előmozdítsuk egy közös fenntartható iparág létrejöttét. Az alábbi áttekintés a Zollner egyes ESG-területeken végzett jelenlegi tevékenységeiből merít példákat.

Környezeti fenntarthatóság

 • Napelemes rendszerek
 • Faaprítékkal működő fűtési rendszerek
 • E-járművek
 • Töltőállomások elektromos autókhoz
 • Zöldáram vásárlása
 • Újrahasznosítás
 • „Helyiek a helyiekért” gyártás

Társadalmi felelősség

 • A jótékonykodás támogatása
 • Jótékonysági kampányok, adományozási és alapítványi tevékenységek
 • Modern munkakörnyezet
 • Számos egészségmegőrzési ajánlat
 • Továbbképzés

Vállalatirányítás

 • A fenntarthatóság mint irányítási cél
 • A fenntartható iparágak előmozdítása
 • Fenntarthatóság az ellátási láncban
 • Fenntarthatósági szervezet a Zollnernél
 • Az SDG-k figyelembevétele a fejlesztések során

Ez is érdekelheti Önt