Anyagmegfelelőség

Az anyagmegfelelőség alapvetően magában foglalja a termékekben található anyagokra vonatkozó valamennyi jogszabályi és ügyfélspecifikus előírást.

Fenntarthatóság a felhasznált anyagok átláthatósága révén

A releváns rendelkezések összefoglalása az „Irányelv az összetevőkre vonatkozó tilalmakról és deklarációról” c. dokumentumunkban található meg. Ez az irányelv segít bennünket és beszállítóinkat az anyagok és termékek felelős és környezetbarát kezelésében a fejlesztés, a gyártás, a felhasználás és a hulladékkezelés során. Az irányelv az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének biztosításához járul hozzá a fenntartható fejlesztésre vonatkozó célkitűzés elérése érdekében. Ez különösen érvényes a Zollner Elektronik AG valamennyi beszállítójára, a szállító országtól függetlenül.

Vállalatunkra, ügyfeleinkre és beszállítóinkra vonatkozó szabályzatok

Irányelvek az összetevőkre vonatkozó tilalmakról és deklarációról

Ezzel az irányelvvel szabályozzuk a termékek tiltott és feltüntetendő összetevőit, valamint a kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségeket. Ez a szabályzat magában foglalja a segéd- és üzemanyagokat, amennyiben ezek a terméken maradnak, vagy veszélyes anyagnak minősülnek, valamint a csomagoló- és szállítóanyagokat, amennyiben ezeket a termékkel együtt leszállítják az ügyfélnek. Az irányelv előírásként tartalmazza a piacspecifikus jogszabályi rendelkezéseket is.

Irányelvek a tartalmazott anyagok tilalmával és bejelentésével kapcsolatban

RoHS (2011/65EU)

Ez a RoHS irányelv a veszélyes anyagnak minősülő anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazását szabályozza. 2006-os hatálybalépése óta a következő 10 anyag volt érintett:

2019.07.22-től a melléklet (2015/863/EU „RoHSIII“) a DEHP, BBP, DBP és DIBP anyagokat is tiltja a RoHS keretében. Mivel ezek a REACH égisze alatt már 2015.02.21-től be voltak tiltva, ezen a téren nem értek minket említésre méltó hatások.

A végtermékek szintjén időközben gyakorlatilag már az összes ügyfelet érintik ezek az előírások. Kivételt már csak a közlekedési eszközök, a légiközlekedési és a katonai üzletág, valamint a helyhez kötött nagyberendezések készülékei képeznek. A járműiparra az elhasználódott járművekre vonatkozó irányelv (ELV) érvényes, mely a RoHS irányelvhez hasonló.

Az alkatrészek tekintetében szintén vannak kivételek – többek között az ólom használatára vonatkozóan –, melyek alapvetően valamennyi ügyfélre érvényesek. Elsősorban a RoHS 6. és 7. kivételei relevánsak. Ezek a kivételek főként az ellenállások, valamint a nagyobb áramot vezető és a sárgaréz csatlakozódugókkal ellátott diszkrét félvezetők (diódák, tranzisztorok) esetében kerülnek érvényesítésre. A mechanikai területen a sárgaréz alkatrészeken, valamint a 0,1%-nál több ólmot tartalmazó automata acélokon van a hangsúly. Ezeket a kivételeket 2018-ban ideiglenesen meghosszabbították 2021.07.21-ig. A 2020.01.21-ig benyújtott újabb hosszabbítási kérelmek miatt az eddigi határidő már nem érvényes.  Új határidő legkorábban az EU Bizottság döntését követő 12 hónap elteltével lehetséges.

Az ólom használatának korlátozása következtében a Zollnernél már 2006 óta ólommentes forrasztás formájában zajlanak a forrasztási folyamatok. Ennek következtében a forrasztógépek nagy részét ki kellett cserélni vagy át kellett alakítani.

ROHS KÍNA

Ez a szabályozás alapvetően ugyanannak a 6 anyagnak a használatát korlátozza, mint az európai RoHS. Itt azonban nincsenek kivételek a komponensek tekintetében, ezért rendes esetben abból kell kiindulni, hogy az elektronikus készülékek esetében határérték fölötti mennyiségű ólom van jelen egyes alkatrészek homogén anyagában. A Zollner Elektronik AG legalább 25 éves környezetbarát hasznos élettartammal számol.

REACH (EG) 1907/2006

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet („REACH”).

„REACH” = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. 2007. június 1-jén életbe lépett a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet („REACH”). Ez a következőket jelenti:

  • Regisztrálási kötelezettség a vegyi anyagokat előállító és az EU-ba importáló cégek számára
  • Biztonsági adatlapok rendelkezésre bocsátása
  • SVHC anyagokra vonatkozó jelentési kötelezettség (a jelöltlista alapján), ha azok 0,1%-nál nagyobb arányban találhatók meg az alkatrészben
  • Anyagok betiltása a XIV. sz. mellékletbe való felvételt és a lejárati idő leteltét követően (pl. CrVI. CAS 1333-82-0: 2017.09.21.).

Az érintett SVHC-anyagok listáját évente kétszer frissítik, és ezen a linken érhető el: echa.europa.eu/candidate-list-table

Ezekben az időszakokban leellenőrizzük az új anyagok relevanciáját, és azonnal tájékoztatjuk ügyfeleinket, ha azok hatással lennének a termékeikre.

E törvény hatálybalépése óta a Zollner Elektronik AG valamennyi beszállító figyelmét felhívja a 33. cikk szerinti tájékoztatási kötelezettségre, és figyelembe veszi a törvényt beszállítói szerződésekben. Az SVHC jelöltlistán szereplő anyagokkal kapcsolatos változásokra vonatkozó valamennyi bejelentést központilag rögzítjük, az érintett komponenseket megjelöljük az SAP-ban, és PCN-en keresztül tájékoztatjuk az ügyfeleket. Mindemellett alapvetően valamennyi lítium-akkut érinti az SVHC EGDME (glikol-dimetil-éter) (CAS: 110-71-4), a CdO érintkezőkkel ellátott reléket pedig az SVHC KADMIUM-OXID SVHC (CAS 1306-19-0) besorolás.

2018.06.27-én új anyagként az ólom is felkerült az SVHC-anyagok listájára.

Az ólomtartalmú forrasszal készült termékek és az RoHS irányelvnek nem megfelelő komponensek rendszerint olyan mennyiségű ólmot tartalmaznak, amely meghaladja az előírt határértékeket.

A RoHS alóli kivételt igénylő valamennyi komponenst is (pl. 6c, 7a..) – kivéve az üveg és kerámia alkatrészeket (7c-I) – alapvetően érinti a REACH 33. cikke szerinti jelentési kötelezettség. Az elektronikus komponensek egyik legfontosabb területe a nagyobb áramot vezető és sárgaréz csatlakozódugókkal ellátott diszkrét félvezetők (diódák, tranzisztorok). A mechanikai területen a sárgaréz alkatrészeken, valamint a 0,1%-nál több ólmot tartalmazó automata acélokon (6a) van a hangsúly.

A komponensek nyilvántartásba vételéhez külső adatbázisokat használunk, amelyekben az anyagmegfelelőségi adatokat rögzítjük. Ezenkívül ügyfeleinktől származó anyagadatokat is felhasználunk, hogy azokból meghatározzuk az SVHC anyagok hatását.

A RoHS előírásaival szemben a REACH rendelkezések által előírt anyagtilalmak valamennyi üzletágra érvényesek.

SCIP – Hulladékra vonatkozó keretirányelv (ARRL) 2008/98/EK 9. cikk, 2. bek.

A fenti EU-irányelv értelmében és annak a vegyi anyagokról szóló német törvénybe történő, 16. § szerinti átültetése alapján a gyártóknak jelenteniük kell az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) felé a termékeikben található, rendkívüli aggodalomra okot adó anyagokat.

Ennek eredményeként a közvetlen ügyfeleket kötelezően tájékoztatni kell az SVHC-anyagokról, és rendelkezésükre kell bocsátani a szükséges adatokat.

ELV (2000/53/EG) – AZ ELHASZNÁLÓDOTT JÁRMŰVEKRŐL SZÓLÓ IRÁNYELV

Az összetevők deklarálásával növelni kívánják az elhasználódott autók újrahasznosítási rátáját.

Járműipari vevői számára a Zollner már több mint 10 éve az IMDS alkalmazásával tartja nyilván az anyagait. Ebben a rendszerben a Zollner és valamennyi lényeges, vásárolt alkatrész beszállítója deklarálja a komponensek összetevőit. Több mint 5 éve az egyes komponensek maradék ólomtartalmát is figyelembe veszik. Az IMDS-nyilvántartással egyidejűleg a GADSL (a járműiparban felhasználható anyagok globális listája) listának való megfelelőséget is biztosítják.

Az IMDS irányítóbizottsága már 2019 szeptemberében úgy döntött, hogy deaktiválja a REC019-et. Az irányítóbizottság rendelkezése szerint az elektronikus alkatrészek beszállítóinak a 2021. május 19-i végleges dátumtól kezdve teljes körű anyagnyilatkozatot kell benyújtaniuk.

A Zollner a múltban a 019 ajánlásától függetlenül külön deklarálta az ELV-mentességet igénylő alkatrészeket (pl. maradék ólomtartalom).

2020 óta teljes körű anyagadatokat kérünk a beszállítóinktól a releváns új projektekhez a REC019 használata nélkül, és ezeket az IMDS-portálon keresztül adjuk át ügyfeleinknek.

Az EU 2019/1021 sz. (POP) rendelete

A fent említett rendeletet módosító, 2020.07.04-én hatályba lépett, 2020/784 sz. felhatalmazáson alapuló rendelet és a perflouroktánsav (PFOA) anyagának ezzel kapcsolatos relevanciája miatt a Zollnernél is előtérbe került ez a jogszabály.

Mindazonáltal itt is említésre kerültek kivételek, például bizonyos orvosi eszközök, membránok stb. esetében, melyek későbbi időpontban járnak le. Ez jelentős mértékben minimalizálja az irányelv ránk és ügyfeleinkre gyakorolt hatását.

A Zollner figyelemmel kíséri ezeknek a mentességeknek a határidejét, akárcsak a RohS mentességi határidejét, és időben tájékoztatja ügyfeleit, ha ez lényeges hatással van termékeinkre.

Konfliktusövezetből származó ásványi anyagok – a „Dodd-Frank törvény” és az (EU) 2017/821 sz. rendelet

Egyes ásványi anyagoknak a Kongói Demokratikus Köztársaságban (KDK) és a szomszédos országokban folytatott bányászata részben hozzájárul az emberi jogok jelentős megsértéséhez és az erőszakos konfliktusok finanszírozásához ebben a régióban. 2010-ben az amerikai kongresszus elfogadott egy törvényt, amelyet általában Dodd-Frank törvényként emlegetnek (teljes neve: Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act). Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottsága (SEC) által elfogadott Dodd-Frank törvény 1502. szakasza előírja, hogy az amerikai tőzsdén jegyzett vállalatoknak közzé kell tenniük, hogy az általuk gyártott vagy gyártatott termékek tartalmaznak-e „konfliktusövezetből származó ásványi anyagokat”, melyek a termékek „rendeltetéséhez vagy előállításához” szükségesek. „Konfliktusövezetből származó ásványi anyagok”-nak minősülnek a tantált, ónt, volfrámot (továbbá ezek érceit), valamint az aranyat tartalmazó ásványi anyagok, függetlenül attól, hogy honnan szerzik be, hol dolgozzák fel vagy hol adják el ezeket. 2021. január 1-jén hatályba lépett az (EU) 2017/821 sz. rendelet, amely a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó egyes nyersanyagok uniós importőreire vonatkozó, ellátási láncot érintő gondossági kötelezettségeket határozza meg.

Maga a Zollner egyetlen kritikus ásványi anyagot sem szerez be Kelet-Afrika érintett régióiból. Beszállítóinktól is elvárjuk, hogy megfeleljenek a Responsible Business Alliance (RBA) és az ENSZ követelményeinek, és gazdasági szempontból ésszerű erőfeszítéseket tegyenek annak érdekében, hogy kizárólag környezetileg és társadalmilag felelős forrásokból származó nyersanyagokat szerezzenek be.

Az ügyfelek támogatása érdekében a Zollner legjobb tudása és meggyőződése szerint összegyűjti azokat az információkat, amelyeket a gyártók, ill. a beszállítók jelenleg vállalati szinten egy RMI (Responsible Minerals Initiative) sablonban, az úgynevezett CMRT-ben (Conflict Mineral Report Template) bocsátanak rendelkezésre.