Filozófiánk, mely előrevisz bennünket

A Zollner Elektronik AG legfőbb erősségei az innováció, a teljesítmény, a bizalom és a sokrétűség. Összehangoljuk egymással a korszerű és a hagyományos dolgokat. Fontos számunkra, hogy vállalati kultúránkba fenntarthatóan beépítsük az ökológiai, a gazdaságossági és a társadalmi szempontokat.

A Zollner világa

Vállalatunk önképét kezdettől fogva a kivételes, innovatív, a jövőbe mutató megoldásokért egy emberként lelkesedő és ezeket megvalósító csapat, valamint a felelősségteljes, iránymutató, jövőorientált cselekvés és a hosszú távú gondolkodás jellemzi. Vállalati értékeink,

Bizalom, a tisztelet és a becsületesség stratégiánk meghatározó elemei.

Megbízunk egymásban és megbecsüléssel fordulunk egymáshoz.

Felelősség az egészért

A vállalatra egészként tekintünk, és büszkék vagyunk az együtt elért eredményekre.

Szakértelem

Céltudatosan végezzük feladatainkat, és kihasználjuk erősségeinket és képességeinket.

Változási készség és rugalmasság

Készek vagyunk változni, innovatívak vagyunk, bátran belevágunk az új dolgokba és folyamatosan továbbfejlesztjük magunkat.

Gazdaságosság

A lényeges dolgokra összpontosítunk, folyamatosan javítjuk a minőséget, csökkentjük az átfutási időt és a költségeket.

Teljesítmény és elkötelezettség

A megvalósításra koncentrálunk, valamint a vevők és a Zollner által elvárt eredményeket helyezzük a középpontba.

Vállalati küldetésünk, amely vezet bennünket

Irányelveink fontos előfeltételei az orientációnak, az átláthatóságnak és céljaink megvalósításának. Meghatározzák az irányt a vállalatcsoport fenntartható és időtálló továbbfejlesztéséhez, ami a hosszú távú siker alapja.

Szakterületeket átfogó iránymutatások

 • Vezetői feladatként tekintünk a különböző szakterületekre.
 • Vállalatunk a vonatkozó jogi előírásokat, normákat, szabványokat, irányelveket és az ügyfelek követelményeit szem előtt tartva, tudatosan működik.
 • Dokumentált folyamatok alapján végezzük munkánkat, értékeljük ezek kockázatait és lehetőségeit, és felügyeljük a megvalósítást.
 • Célzott projektjeinkkel/programjainkkal folyamatos fejlesztéseket végzünk, hogy elérjük stratégiai és operatív céljainkat.
 • Kötelességünk biztosítani a szükséges információkat és erőforrásokat a célok eléréséhez.
 • Alkalmazottaink és partnereink szakértelmét és felelősségtudatosságát feladataiknak megfelelően javítjuk.

Vezetői példakép

 • Példaképek vagyunk.
 • Megteremtjük a bizalom légkörét.
 • Megbecsüléssel fordulunk egymáshoz.
 • Támogatjuk munkatársaink szakmai fejlődését.
 • Értéktöbbletet teremtünk.
 • Nyomon követhető döntéseket hozunk.
 • Tanulunk a hibáinkból.
 • Mindig jövőbe mutató változásra törekszünk.

Minőségre vonatkozó iránymutatások

 • A „nulla hiba” stratégiát alkalmazzuk, amely a hibamentes folyamatokat és termékeket, valamint ezek biztonságát célozza meg.
 • Strukturált minőségtervezéssel biztosítjuk a robusztus folyamatok előfeltételeit, hogy azok minden követelménynek megfeleljenek.
 • A minőségeszközök módszeres használatával dolgozunk folyamataink folyamatos fejlesztésén.

Környezetvédelemre és energiafelhasználásra vonatkozó iránymutatások

 • Folyamatosan tervezzük, irányítjuk, felügyeljük és értékeljük vállalatunk környezetre gyakorolt hatását, valamint az erőforrások felhasználását és az energiateljesítményt.
 • Cselekvési programokkal csökkentjük a környezetre gyakorolt hatást, és tudatosan figyelünk az erőforrások felhasználására.
 • Berendezéseink elhelyezésekor, fejlesztésekor, gyártásakor és üzemeltetésekor a megfelelő, műszaki és gazdasági szempontból helyettesíthető lehetőségeket használjuk.
 • Támogatjuk az energiahatékony termékek és szolgáltatások használatát.

Munkavédelemre vonatkozó iránymutatások

 • Rendszeresen értékeljük munkahelyeink munkavédelmi és egészségügyi kockázatait, és intézkedéseket teszünk megszüntetésükre, minimalizálásukra és megelőzésükre.
 • Cselekvési programok keretében segítjük elő alkalmazottaink biztonságát és egészségvédelmét.
 • Aktívan bevonjuk alkalmazottainkat valamint a szakterületeket a munkavédelem működésébe és fejlesztésébe.

Egészségmegőrzésre vonatkozó iránymutatások

 • Különböző formában végzett oktatásokkal képezzük vezetőinket, hogy egészségvédelemnek megfelelően vezessék az alkalmazottakat és önmagukat. 
 • Megőrizzük és elősegítjük alkalmazottaink egészségét és jó közérzetét magatartás- és kapcsolatorientált intézkedésekkel. 
 • Kiterjedt tanácsadói szolgáltatásokkal támogatjuk alkalmazottainkat szakmai, egészségi és privát problémáik esetén. 
 • Célzott intézkedéseket nyújtunk segítséget a szakma és az életszakasz összeegyeztethetőségére vonatkozóan.

Információbiztonságra vonatkozó iránymutatások

 • Az információbiztonságot, a bizalmasság, a rendelkezésre állás és az integritás biztosítását átfogó feladatnak tekintjük a szervezet minden területén és folyamatában. 
 • Az információbiztonságot a vagyonelemek, kockázatok, incidensek és vészhelyzetek kezelésére létrehozott eljárások szerint működtetjük és szervezzük.
 • Megfelelő, a technikai mai állásának megfelelő védelmi intézkedéseket valósítunk meg, figyelembe véve az aktuális vészhelyzetet és partnereink követelményeit. 
 • Munkatársaink segítségével meghatározott felelősségi körökkel, megfelelő képzettséggel és tudatossággal biztosítjuk az információk biztonságát. 
 • Megvédjük ingatlanjainkat és az ott található információs eszközöket a fizikai fenyegetések ellen.

Üzleti etikára / társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó iránymutatások

 • Vállalatunk ismert társadalmi felelősségvállalásáról, és rendszeresen értékeljük a vállalatunkkal szemben támasztott elvárásokat.
 • Értékeinket az etikus munkavégzés és társadalmi felelősségvállalás nemzetközi iránymutatásaihoz igazítjuk.
 • Különböző tevékenységekkel biztosítjuk a társadalmi hozzájárulást, továbbá alkalmazottainkat és partnereinket is erre biztatjuk.

Felelősségvállalásunk – a növekedésünk motorja

Globális szinten működő vállalatként kiállunk a társadalmi és szociális felelősségvállalásunk mellett, amely lényeges része vállalati kultúránknak, és amellyel hozzájárulunk a saját magunk és a következő generációk számára is rendkívül fontos fenntartható fejlődéshez. A felelősségi körök az integrált irányítási rendszerünk alapvető részét képezik. A hosszú távú és bizalmon alapuló együttműködés alapjaként elvárjuk a partnereinktől, hogy betartsák ezeket a magatartási alapelveket.