Impresszum

© Copyright 2017, Zollner Elektronik AG, Zandt, Németország

Minden jog fenntartva. A Zollner weboldalakon található szöveg, képek, grafikák szerzői jogvédelem alatt állnak.

Igazgatók:

Ludwig Zollner
Manfred Zollner jun.
Christian Zollner
Thomas Schreiner 
Markus Aschenbrenner

Cégbejegyzés:
HRB Regensburg - HRB8354

Adószám:
DE 813280228

Cím:

Zollner Elektronik AG
Hauptwerk Zandt
Manfred-Zollner-Str. 1  
93499 Zandt 
Germany

Tel.: +49 9944 201-0 
Fax: +49 9944 201-1314

E-Mail-Adresse: info(at)zollner.de

Felelősségkizárás

Az adatok nagy odafigyeléssel történt összesítése ellenére sem tudja a Zollner Elektronik AG az információk pontosságát és hibátlanságát garantálni. A Zollner Elektronik AG nem vállal felelősséget a weboldalak akár közvetlen, akár közvetett használatából eredő semminemű kárért, amennyiben ezek nem a cég szándékosságára vagy gondatlanságára vezethetők vissza.
 

Az online ajánlatok tartalma

A szerző semmilyen felelősséget nem vállal a rendelkezésre bocsátott információk aktualitására, helyességére, hiánytalanságára vagy minőségére vonatkozóan. A szerzővel szemben anyagi vagy eszmei, a felkínált információk használatából vagy fel nem használásából, ill. téves vagy hiányos információk használatából eredő károkból származó követelések érvényesítése kizárt, kivéve, ha azok a szerzőnek bizonyíthatóan felróható módon, a szerző szándékos vagy gondatlan magatartásából keletkeztek.

Ajánlatunk egyike sem tekintendő kötelező érvényűnek. A szerző kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlat egészét vagy egy részét minden külön értesítés nélkül módosítsa, kiegészítse, törölje vagy közzétételét ideiglenesen vagy véglegesen felfüggessze.
 

Utalások és linkek

Olyan idegen internetoldalakra történő utalások (linkek) esetében, melyek a szerző felelősségi körén kívül esnek, a felelősségvállalási kötelezettség csak akkor lép érvénybe, ha a szerzőnek a tartalomról tudomása van, és jogellenes tartalom esetén technikailag lehetséges valamint megkövetelhető lehetne a felhasználás elkerülése. A szerző ennélfogva kifejezetten kijelenti, hogy a link elhelyezésének időpontjában a megnyitott oldalak tartalma nem volt illegális. A szerzőnek nem áll módjában a megnyitott ill. kapcsolódó linkek aktuális és későbbi megjelenési formájára és tartalmára befolyást gyakorolni. Ezért teljességgel elhatárolja magát minden megnyitott, ill. kapcsolódó link olyan tartalmától, melyeket a link-elhelyezés után módosítottak. Ez a nyilatkozat érvényes minden, az internetről származó linkre, és a szerző által külső információként felvitt vendégkönyvekre, kapcsolati oldalakra és elektronikus címlistákra is. Az illegális, hibás vagy hiánytalan tartalomért, és különösképp az ily módon kapott információk használatából vagy nem használatából eredő károkért csak az oldalt megjelentető fél a felelős, nem pedig az, aki ezen a linken keresztül azokat nyilvánosságra hozta.
 

Szerzői és jelölési jog

A szerző a publikációkban felhasznált ábrákra, hang-/videoanyagokra és szövegre vonatkozó szerzői jogokat figyelembe veszi, igyekszik általa készített ábrákat, hang-/videoanyagokat és szöveget használni, vagy nem engedélyköteles ábrákat, hang-/videoanyagokat és szöveget alapul venni. Az internetes ajánlatokban megnevezett valamennyi és adott esetben harmadik fél által levédetett márka- és védjegyekre kivétel nélkül a mindenkor hatályos jelölési, és a mindenkori tulajdonos által bejegyzett tulajdoni jog érvényes.

Csupán a megnevezés alapján nem lehet arra következtetni, hogy a márkajelzés harmadik fél által nincs levédetve! A szerző által készített és megjelenített anyag másolásának joga kizárólag a szerzőt illeti meg.

Az ábrákat, hang-/videoanyagokat és szöveget más elektronikus vagy nyomtatott kiadványban sokszorosítani vagy felhasználni a szerző hozzájárulása nélkül tilos.
 

A felelősség kizárásának érvényessége

Jelen oldalak az internetes ajánlat részét képezik, és a felelősségvállalás kizárására való utalás miatt készültek. Amennyiben a jelen szöveg egyes részletei vagy megfogalmazásai részben vagy egészben elavultak, a dokumentum többi részének tartalma érvényben marad.

Photo Credits

German Popp - Fotoatelier am Hafen

Stock-Fotografie-ID: 480949669 - Photo credits: PonyWang
Stock-Fotografie-ID: 498340484 - Photo credits: shulz
Stock-Fotografie-ID: 683334642 - Photo credits: Tashatuvango
Stock-Fotografie-ID: 689715652 - Photo credits: Adyna
Stock-Fotografie-ID: 542935340 - Photo credits: bagotaj
Stock-Fotografie-ID: 639900490 - Photo credits: Pablo_K
Stock-Fotografie-ID: 673873568 - Photo credits: nd3000
Stock-Fotografie-ID: 821249990 - Photo credits: baona
Stock-Fotografie-ID: 877774680 - Photo credits: artisteer
Stock-Fotografie-ID: 635974962 - Photo credits: Cecilie_Arcurs
Stock-Fotografie-ID: 673873568 - Photo credits: nd3000
Stock-Fotografie-ID: 590290880 - Photo credits: artisteer
Stock-Fotografie-ID: 614138028 - Photo credits: laflor
Stock-Fotografie-ID: 157281169 - Photo credits: rzdeb
Stock-Fotografie-ID: 623114288 - Photo credits: hobo_018
Stock-Fotografie-ID: 535111279 - Photo credits: Halfpoint
Stock-Fotografie-ID: 638370138 - Photo credits: franckreporter

Fotolia_85000943 - Photo credits: monsitj
Fotolia_51480075 - Photo credits: Edelweiss
Fotolia_65243063 - Photo credits: fovito