Impresszum

© Szerzői jog 2017, Zollner Elektronik AG, Zandt, Németország

Minden jog fenntartva. A Zollner weboldalán található szövegek, képek és grafikák szerzői jogvédelem alatt állnak. A weboldal tartalma kereskedelmi célokra nem másolható le vagy nem módosítható.

Igazgatóság

Ludwig Zollner
Ifj. Manfred Zollner
Christian Zollner
Thomas Schreiner 
Markus Aschenbrenner

Cégbejegyzés
Regensburgi cégjegyzék – HRB8354

Közösségi adószám
DE 813280228

Cím

Zollner Elektronik AG
Hauptwerk Zandt
Manfred-Zollner-Str. 1  
93499 Zandt 
Németország

Tel.: +49 9944 201-0
Fax: +49 9944 201-1314

E-mail cím: info@zollner.de

Felelősség kizárása

A Zollner Elektronik AG az adatok gondos összeállítása ellenére sem tudja garantálni a bemutatott információk pontosságát és helyességét. A Zollner Elektronik AG kizár minden felelősséget a jelen weboldal használatából közvetlenül vagy közvetve eredő károkért, amennyiben azok nem a Zollner Elektronik AG szándékosságán vagy gondatlanságán alapulnak.

Az online ajánlat tartalma

A szerző semmilyen felelősséget nem vállal a rendelkezésre bocsátott információk aktualitásáért, helyességéért, hiánytalanságáért vagy minőségéért. A szerző felelőssége a rendelkezésre bocsátott információk felhasználásából vagy fel nem használásából, ill. hibás vagy hiányos információk felhasználásából eredő anyagi vagy eszmei károk miatt alapvetően kizárt, amennyiben a szerző részéről nem áll fenn szándékosság vagy súlyos gondatlanság.

Valamennyi ajánlat kötelezettség nélküli. A szerző kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az oldal egyes részeit vagy az egész ajánlatot különtájékoztatás nélkül módosítsa, kiegészítse, törölje vagy közzétételüket időnként vagy véglegesen szüneteltesse.

Hivatkozások és linkek

A szerző felelősségi körén kívül eső, idegen internetes oldalakra való közvetlen vagy közvetett hivatkozások („linkek”) esetében felelősség kizárólag abban az esetben lép érvénybe, ha a szerző ismeri a tartalmakat, és részéről technikailag lehetséges és elvárható lenne jogsértő tartalmak esetén ezek használatát megakadályozni. A szerző ezért kifejezetten kijelenti, hogy a linkek elhelyezésének időpontjában a hivatkozásban szereplő oldalakon semmilyen illegális tartalom nem volt fellelhető. A szerzőnek semmilyen befolyása nincs a linkelt/csatolt oldalak aktuális vagy jövőbeni megjelenésére és tartalmaira.

Ezért kifejezetten elhatárolódik minden linkelt/csatolt oldal valamennyi tartalmától, melyek a linkelést követően módosultak. Ez a megállapítás valamennyi, a saját internetes ajánlat keretében elhelyezett linkre és hivatkozásra, valamint a szerző által létrehozott vendégkönyvekben, vitafórumokon és levelezési listákon található idegen bejegyzésekre is érvényes. Az illegális, hibás vagy hiányos tartalmakért, és különösen az ilyen módon rendelkezésre bocsátott információk felhasználásából vagy fel nem használásából eredő károkért egyedül a hivatkozott oldal tulajdonosa felel, nem pedig az, aki linkeken keresztül az adott közzétételre csupán hivatkozik.

Szerzői és védjegyhasználati jog

A szerző törekszik arra, hogy minden publikációban figyelemmel legyen a felhasznált ábrák, hanganyagok, videók és szövegek szerzői jogaira, hogy saját készítésű ábrákat, hanganyagokat, videókat és szövegeket használjon, vagy nem engedélyköteles ábrákat, hanganyagokat, videókat és szövegeket használjon fel.

Valamennyi, az internetes ajánlatban megnevezett és adott esetben harmadik fél által levédett márka és védjegy korlátozás nélkül a mindenkor érvényes védjegyhasználati jog rendelkezéseinek, valamint a mindenkori bejegyzett tulajdonos tulajdoni jogainak hatálya alá tartozik. Önmagában csupán a megnevezés alapján nem vonható le olyan következtetés, hogy a márkajelet nem védi harmadik fél oltalmi joga!

A nyilvánosságra hozott, a szerző által készített anyagok szerzői joga kizárólag az oldalak szerzőjének tulajdonában marad. Ezeknek az ábráknak, hanganyagoknak, videóknak és szövegeknek a sokszorosítása vagy más elektronikus vagy nyomtatott publikációkban való felhasználása a szerző kifejezett hozzájárulása nélkül nem megengedett.

A jelen, felelősséget kizáró nyilatkozat jogi hatálya

A jelen, felelősséget kizáró nyilatkozatra annak az internetes ajánlatnak a részeként kell tekinteni, amelyben erre az oldalra hivatkoztak. Amennyiben ennek a szövegnek egyes részei vagy egyes megfogalmazásai az érvényes jogi helyzetnek nem, már nem vagy nem hiánytalanul felelnek meg, az nem érinti a dokumentum többi részének tartalmát és azok érvényességét.

Források

A képek egy részének forrása


Roland Eichler - Image Fabrik - Image- & Werbefotografie
German Popp - Fotoatelier am Hafen
Christoph Ruhland Fotografie

A képek egy része stock fotó:

Stock fotó azonosítója: 673873568 - Bildnachweis: nd3000
Stock fotó azonosítója: 590290880 - Bildnachweis: artisteer
Stock fotó azonosítója: 623114288 - Bildnachweis: hobo_018
Stock fotó azonosítója: 1135346381 - Bildnachweis: fizkes
Stock fotó azonosítója: 690855708 - Bildnachweis:FlamingoImages
Stock fotó azonosítója: 1204696189 - Bildnachweis: inkoly
Stock fotó azonosítója: 1013559166 - Bildnachweis:Metamorworks
Stock fotó azonosítója: 1127069581- Bildnachweis:Metamorworks
Stock fotó azonosítója: 530127004 - Bildnachweis:Nivens
Stock fotó azonosítója: 607465858 - Bildnachweis:Tonzzz
Stock fotó azonosítója: 1201200622 - Bildnachweis:guvendemir
Stock fotó azonosítója: 467867888 - Bildnachweis:ugurhan
Stock fotó azonosítója: 945985412 - Bildnachweis:stellalevi
Stock fotó azonosítója: 1145066955 - Bildnachweis:guvendemir
Stock fotó azonosítója: 1348320762 - Bildnachweis:PhonlamaiPhoto
Stock fotó azonosítója: 993366704 - Bildnachweis:ASMR
Stock fotó azonosítója: 1166093506 - Bildnachweis:atosan
Stock fotó azonosítója: 613784002 - Bildnachweis:den-belitsky
Stock fotó azonosítója: 1306692570 - Bildnachweis:aapsky
Stock fotó azonosítója: 498553085 - Bildnachweis:narvikk
Stock fotó azonosítója: 1152264160 - Bildnachweis:narvikk
Stock fotó azonosítója: 866068920 - Bildnachweis:leolintang
Stock fotó azonosítója: 1255788061 - Bildnachweis:gremlin
Stock fotó azonosítója: 692834424 - Bildnachweis:Metamorworks
Stock fotó azonosítója: 926534080 - Bildnachweis:Metamorworks
Stock fotó azonosítója: 1330589502 - Bildnachweis:saruservice
Stock fotó azonosítója: 921019596 - Bildnachweis:gorodenkoff
Stock fotó azonosítója: 1168582592 - Bildnachweis:ismagilov
Stock fotó azonosítója: 544560094 - Bildnachweis:anyaivanova
Stock fotó azonosítója: 1146311269 - Bildnachweis:GOCMEN
Stock fotó azonosítója: 509802096 - Bildnachweis:Inner_Vision
Stock fotó azonosítója: 1206919144 - Bildnachweis:Nicola Ilic
Stock fotó azonosítója: 1207219987 - Bildnachweis: Pavel Chagochkin
Stock fotó azonosítója: 143300686 - Bildnachweis:hxdyl
Stock fotó azonosítója: 88916374 - Bildnachweis:antonmavteev