Material Compliance

A Material Compliance alapvetően magában foglalja a termékekben található anyagokra vonatkozó valamennyi törvényi és vevőspecifikus előírást.

A releváns rendelkezések összefoglalása az „Irányelv az összetevőkre vonatkozó tilalmakról és deklarációról” dokumentumunkban található meg.

Ez az irányelv segít abban, hogy a Zollner Elektronik AG és beszállítói felelős és környezetbarát módon kezeljék az anyagokat és a termékeket a fejlesztés, a gyártás, a felhasználás és a hulladékkezelés során.

 

Az irányelv hozzájárul az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének biztosításához, a fenntartható fejlesztés céljából.

Ez különösen érvényes a Zollner Elektronik AG valamennyi beszállítójára, a szállító országtól függetlenül.
EMS vállalatként a Zollner Elektronik AG-t és vevőit főként a következő előírások érintik:

 

RoHS (2011/65/EU)

RoHS (2011/65/EU)

Ez az RoHS irányelv a veszélyes anyagnak minősülő anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazását szabályozza. 2006-os hatálybalépése óta a következő 6 anyagot érintette:

2019.07.22-től a melléklet (2015/863/EU „RoHSIII“) az RoHS keretében a DEHP, BBP, DBP és DIBP anyagokat is tiltja. Mivel ezek a REACH égisze alatt már 2015.02.21-től be voltak tiltva, lényeges hatások ezen a téren nem várhatók.

A végtermékek szintjén ezek az előírások időközben gyakorlatilag valamennyi vevőt érintik. Kivételt már csak a közlekedési eszköz, a légiközlekedési és a katonai ágazatok, valamint a helyhez kötött nagyberendezések készülékei képeznek. Az autóiparra az elhasználódott autókra vonatkozó irányelv (ELV) érvényes, mely az RoHS irányelvhez hasonló.

Az alkatrészek tekintetében szintén vannak kivételek – többek között az ólom használatára  vonatkozóan –, melyek alapvetően valamennyi vevőre érvényesek. Elsősorban az RoHS 6. és 7. kivételei relevánsak. Ezek a kivételek főként ellenállások, nagyobb áramot vezető és sárgaréz csatlakozódugókkal ellátott diszkrét félvezetők (diódák, tranzisztorok) esetében kerülnek érvényesítésre. Mechanikai területen a hangsúly a sárgaréz alkatrészeken, valamint a 0,1%-nál több ólmot tartalmazó automata acélokon és alumíniumon van. Ezeket a kivételeket 2018-ban ideiglenesen meghosszabbították 2021.07.21-ig. Ismételt hosszabbítási kérelmeket 2020.01.21-ig várnak.

Az ólom használatának korlátozása következtében a Zollnernél a forrasztási folyamatok már 2006 óta ólommentes forrasztásként működnek. Ezért a forrasztógépek nagy részét ki kellett cserélni vagy át kellett alakítani.

RoHS Kína

Ez a szabályozás alapvetően ugyanannak a 6 anyagnak a használatát korlátozza, mint az európai RoHS. Mivel ez esetben azonban a komponensek tekintetében nincsenek kivételek, normál esetben abból kell kiindulni, hogy elektronikus készülékek esetében az ólom egyes alkatrészek homogén anyagában a határérték fölött van jelen. A Zollner Elektronik AG legalább 25 éves környezetbarát hasznos élettartammal számol.

 

REACH (EG)1907/2006

REACH (EG)1907/2006

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet („REACH”)

„REACH“= Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.

2007. június 1-jén életbe lépett a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet („REACH”). Ez a következőket jelenti:

 

- Regisztrálási kötelezettség a vegyi anyagokat előállító és az EU-ba importáló cégek számára

- Biztonsági adatlapok rendelkezésre bocsátása

- SVHC anyagokra vonatkozó jelentési kötelezettség (a jelöltlista alapján), ha azok az alkatrészben 0,1%-nál nagyobb arányban találhatók meg.

- Anyagok betiltása a XIV. sz. mellékletbe való felvételt és a lejárati idő leteltét követően (pl. CrVI. CAS 1333-82-0: 2017.09.21.).

 

Az érintett SVHC anyagok listáját évente kétszer frissítik, és ezen a linken érhető el:

https://echa.europa.eu/candidate-list-table

 

E törvény hatálybalépése óta a Zollner Elektronik AG valamennyi beszállító figyelmét felhívja a 33. cikk szerinti tájékoztatási kötelezettségre, a törvényt pedig figyelembe veszi a beszállítói szerződésekben.

Az SVHC anyagokra vonatkozó valamennyi bejelentést központilag rögzítik, az érintett komponenseket az SAP-ban jelölik, a vevőket pedig PCN-en keresztül tájékoztatják.

Az egyes SVHC-bejelentések 2018 közepéig főként a műanyagból és a gumiból készült alkatrészeket, vagyis a szigetelőszalagokat, fóliákat, O-gyűrűket és tömlőket érintették.

Továbbá alapvetően valamennyi lítium-akkut érinti az EGDME (glikol-dimetil-éter) SVHC (CAS: 110-71-4), a CdO érintkezőkkel ellátott reléket pedig a KADMIUM-OXID SVHC (CAS 1306-19-0).

2018.06.27-én, új anyagként az ólom is felkerült az SVHC anyagok listájára.

Minden ólomtartalmú forrasztással készült termék és az RoHS irányelvnek nem megfelelő komponens rendszerint a határérték fölötti mennyiségű ólmot tartalmaz.

Valamennyi, az RoHS alóli kivételt igénylő komponenst is – kivéve az üveg és kerámia alkatrészeket – alapvetően érinti a REACH 33. cikke szerinti jelentési kötelezettség. Az elektronikus komponensek egyik legfontosabb területe a nagyobb áramot vezető és sárgaréz csatlakozódugókkal ellátott diszkrét félvezetők (diódák, tranzisztorok). Mechanikai területen a hangsúly a sárgaréz alkatrészeken, valamint a 0,1%-nál több ólmot tartalmazó automata acélokon és alumíniumon van.  

Mivel a Zollnernél több ezer komponens érintett, az egyes beszállítói jelentések alapján történő rögzítés nem lehetséges. A elektronikai komponensek esetében a meghatározásra külső adatbankokon keresztül kerül sor, az RoHS-kivételek jelölése alapján. A mechanikai komponenseknél a 0,1%-nál magasabb ólomtartalom megállapításához rendszerint az alapanyag rögzítése szükséges.

A DEHP, BBP, DBP és DIBP anyagokat, melyek felhasználását az RoHS 2019.07.21-től korlátozza,  2008-tól a REACH SVHC anyagokként tartja nyilván, és 2015.02.21-től, a XIV. mellékletbe való felvétellel tiltott anyagnak minősülnek, külön engedély nélkül. Maradványkockázat ebben az esetben csak raktári alkatrészek vagy külföldi gyártás esetén áll fenn.

A REACH rendelkezések által előírt anyagtilalmak, az RoHS előírásaival szemben, valamennyi ágazatra érvényesek.

ELV (2000/53/EG) elhasználódott járművekre vonatkozó irányelv

Az összetevők deklarálásával növelni kívánják az elhasználódott járművek újrahasznosítási rátáját.

 

Autóipari vevői számára a Zollner már több, mint 10 éve az IMDS alkalmazásával tartja nyilván anyagait. Ebben a rendszerben a Zollner és valamennyi lényeges, vásárolt alkatrész beszállítója deklarálja a komponensek összetevőit. Több mint 5 éve egyes komponensek maradvány ólomtartalmát is figyelembe veszik. Az IMDS-nyilvántartással egyidejűleg biztosítják a GADSL (az autóiparban felhasználható anyagok globális listája) listának való megfelelőséget.