Material Compliance

A Material Compliance alapvetően magában foglalja a termékekben található anyagokra vonatkozó valamennyi törvényi és vevőspecifikus előírást.

A releváns rendelkezések összefoglalása az „Irányelv az összetevőkre vonatkozó tilalmakról és deklarációról” dokumentumunkban található meg.

Ez az irányelv segít abban, hogy a Zollner Elektronik AG és beszállítói felelős és környezetbarát módon kezeljék az anyagokat és a termékeket a fejlesztés, a gyártás, a felhasználás és a hulladékkezelés során.

 

Az irányelv hozzájárul az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének biztosításához, a fenntartható fejlesztés céljából.

Ez különösen érvényes a Zollner Elektronik AG valamennyi beszállítójára, a szállító országtól függetlenül.
EMS vállalatként a Zollner Elektronik AG-t és vevőit főként a következő előírások érintik:

 

RoHS (2011/65/EU)

RoHS (2011/65/EU)

Ez az RoHS irányelv a veszélyes anyagnak minősülő anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazását szabályozza. 2006-os hatálybalépése óta a következő 6 anyagot érintette:

2019.07.22-től a melléklet (2015/863/EU „RoHSIII“) az RoHS keretében a DEHP, BBP, DBP és DIBP anyagokat is tiltja. Mivel ezek a REACH égisze alatt már 2015.02.21-től be voltak tiltva, lényeges hatások ezen a téren nem várhatók.

A végtermékek szintjén ezek az előírások időközben gyakorlatilag valamennyi vevőt érintik. Kivételt már csak a közlekedési eszköz, a légiközlekedési és a katonai ágazatok, valamint a helyhez kötött nagyberendezések készülékei képeznek. Az autóiparra az elhasználódott autókra vonatkozó irányelv (ELV) érvényes, mely az RoHS irányelvhez hasonló.

Az alkatrészek tekintetében szintén vannak kivételek – többek között az ólom használatára  vonatkozóan –, melyek alapvetően valamennyi vevőre érvényesek. Elsősorban az RoHS 6. és 7. kivételei relevánsak. Ezek a kivételek főként ellenállások, nagyobb áramot vezető és sárgaréz csatlakozódugókkal ellátott diszkrét félvezetők (diódák, tranzisztorok) esetében kerülnek érvényesítésre. Mechanikai területen a hangsúly a sárgaréz alkatrészeken, valamint a 0,1%-nál több ólmot tartalmazó automata acélokon és alumíniumon van. Ezeket a kivételeket 2018-ban ideiglenesen meghosszabbították 2021.07.21-ig. Ismételt hosszabbítási kérelmeket 2020.01.21-ig várnak.

Az ólom használatának korlátozása következtében a Zollnernél a forrasztási folyamatok már 2006 óta ólommentes forrasztásként működnek. Ezért a forrasztógépek nagy részét ki kellett cserélni vagy át kellett alakítani.

RoHS Kína

Ez a szabályozás alapvetően ugyanannak a 6 anyagnak a használatát korlátozza, mint az európai RoHS. Mivel ez esetben azonban a komponensek tekintetében nincsenek kivételek, normál esetben abból kell kiindulni, hogy elektronikus készülékek esetében az ólom egyes alkatrészek homogén anyagában a határérték fölött van jelen. A Zollner Elektronik AG legalább 25 éves környezetbarát hasznos élettartammal számol.

 

REACH (EG)1907/2006

REACH (EG)1907/2006

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet („REACH”)

„REACH“= Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.

2007. június 1-jén életbe lépett a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet („REACH”). Ez a következőket jelenti:

 

- Regisztrálási kötelezettség a vegyi anyagokat előállító és az EU-ba importáló cégek számára

- Biztonsági adatlapok rendelkezésre bocsátása

- SVHC anyagokra vonatkozó jelentési kötelezettség (a jelöltlista alapján), ha azok az alkatrészben 0,1%-nál nagyobb arányban találhatók meg.

- Anyagok betiltása a XIV. sz. mellékletbe való felvételt és a lejárati idő leteltét követően (pl. CrVI. CAS 1333-82-0: 2017.09.21.).

 

Az érintett SVHC anyagok listáját évente kétszer frissítik, és ezen a linken érhető el:

https://echa.europa.eu/candidate-list-table

 

E törvény hatálybalépése óta a Zollner Elektronik AG valamennyi beszállító figyelmét felhívja a 33. cikk szerinti tájékoztatási kötelezettségre, a törvényt pedig figyelembe veszi a beszállítói szerződésekben.

Az SVHC anyagokra vonatkozó valamennyi bejelentést központilag rögzítik, az érintett komponenseket az SAP-ban jelölik, a vevőket pedig PCN-en keresztül tájékoztatják.

Az egyes SVHC-bejelentések 2018 közepéig főként a műanyagból és a gumiból készült alkatrészeket, vagyis a szigetelőszalagokat, fóliákat, O-gyűrűket és tömlőket érintették.

Továbbá alapvetően valamennyi lítium-akkut érinti az EGDME (glikol-dimetil-éter) SVHC (CAS: 110-71-4), a CdO érintkezőkkel ellátott reléket pedig a KADMIUM-OXID SVHC (CAS 1306-19-0).

2018.06.27-én, új anyagként az ólom is felkerült az SVHC anyagok listájára.

Minden ólomtartalmú forrasztással készült termék és az RoHS irányelvnek nem megfelelő komponens rendszerint a határérték fölötti mennyiségű ólmot tartalmaz.

Valamennyi, az RoHS alóli kivételt igénylő komponenst is – kivéve az üveg és kerámia alkatrészeket – alapvetően érinti a REACH 33. cikke szerinti jelentési kötelezettség. Az elektronikus komponensek egyik legfontosabb területe a nagyobb áramot vezető és sárgaréz csatlakozódugókkal ellátott diszkrét félvezetők (diódák, tranzisztorok). Mechanikai területen a hangsúly a sárgaréz alkatrészeken, valamint a 0,1%-nál több ólmot tartalmazó automata acélokon és alumíniumon van.  

Mivel a Zollnernél több ezer komponens érintett, az egyes beszállítói jelentések alapján történő rögzítés nem lehetséges. A elektronikai komponensek esetében a meghatározásra külső adatbankokon keresztül kerül sor, az RoHS-kivételek jelölése alapján. A mechanikai komponenseknél a 0,1%-nál magasabb ólomtartalom megállapításához rendszerint az alapanyag rögzítése szükséges.

A DEHP, BBP, DBP és DIBP anyagokat, melyek felhasználását az RoHS 2019.07.21-től korlátozza,  2008-tól a REACH SVHC anyagokként tartja nyilván, és 2015.02.21-től, a XIV. mellékletbe való felvétellel tiltott anyagnak minősülnek, külön engedély nélkül. Maradványkockázat ebben az esetben csak raktári alkatrészek vagy külföldi gyártás esetén áll fenn.

A REACH rendelkezések által előírt anyagtilalmak, az RoHS előírásaival szemben, valamennyi ágazatra érvényesek.

ELV (2000/53/EG) elhasználódott járművekre vonatkozó irányelv

Az összetevők deklarálásával növelni kívánják az elhasználódott járművek újrahasznosítási rátáját.

 

Autóipari vevői számára a Zollner már több, mint 10 éve az IMDS alkalmazásával tartja nyilván anyagait. Ebben a rendszerben a Zollner és valamennyi lényeges, vásárolt alkatrész beszállítója deklarálja a komponensek összetevőit. Több mint 5 éve egyes komponensek maradvány ólomtartalmát is figyelembe veszik. Az IMDS-nyilvántartással egyidejűleg biztosítják a GADSL (az autóiparban felhasználható anyagok globális listája) listának való megfelelőséget.

This website uses cookies

This website needs certain cookies to work correctly. These cookies are technically necessary. If you allow us, we will also use statistic cookies to help gather statistics about your visits to this site in order to improve our service. You can change your choices at any time on our privacy policy page.

Currently all cookies are disabled.