A vállalat

Megvalósítjuk ötleteit

Komplex mechatronikai rendszerek, a fejlesztéstől az értékesítés utáni szerviztevékenységig: Globálisan működő vezető vállalatok, valamint kis- és középvállalkozások partnereként a Zollner Elektronik AG iparágakat átfogó rendszermegoldásokat kínál a termék teljes életciklusa alatt.

A vállalatot 1965-ben alapították a bajorországi Zandt városában, amely mára egy 100%-ban családi tulajdonban lévő részvénytársasággá nőtte ki magát. A folyamatos szervezeti fejlődés révén a Zollner vállalatcsoport mechatronikai szolgáltatóként a világ 15 vezető elektronikai gyáripari (EMS) szolgáltatója között található.

Fontos számunkra az egyéni, személyes támogatás – ezzel kezdődik a teljes tanácsadási folyamat, és az együttműködés minden szakaszában jelen van.

20 nemzetközi telephelyünkön (Németország, Magyarország, Románia, Kína, Tunézia, az USA, Svájc, Costa Rica és Hongkong) a minőségre, az optimális ár-érték arányra, a technológiai előrehaladásra, valamint a „Best Cost Country” stratégiára építünk a teljes értékláncon belül. Legyen szó akár egyedi alkatrészekről, modulokról, készülékekről vagy teljes rendszerekről: az alkalmazott folyamatok mélységét az ügyfél igényei határozzák meg.

Az értékek

Mely értékek iránt érzünk mi, munkatársként és vezetoként, elkötelezettséget?

 • Bizalom, tisztelet, becsületesség
  Megbízunk egymásban, és mindenkit nagyra becsülünk.
 • Felelősség az egészért
  A vállalatra egészként tekintünk, és büszkék vagyunk az együtt elért eredményekre.
 • Szakértelem
  Erosségeinket és képességeinket kihasználva céltudatosan végezzük feladatainkat.
 • Változásra való képesség és rugalmasság
  Készek vagyunk változni és megújulni, bátran belevágunk új dolgokba, és folyamatosan továbbfejlesztjük magunkat.
 • Gazdaságosság
  A lényeges dolgokra összpontosítunk, és folyamatosan fejlesztjük a minoséget, csökkentjük az átfutási idot és a költségeket.
 • Teljesítmény és elkötelezettség
  A megvalósításra összpontosítunk, továbbá a vevok és a Zollner által elvárt eredményeket helyezzük a középpontba.

A célkitűzés

Mi vállalatunk célja, és mi a meggyőződésünk?

 • Professzionális mechatronikai szolgáltatóként a teljes értéklánc számára egyedi megoldásokat kínálunk.
 • Értéket és versenyelonyt nyújtunk vevoink számára termékeink és szolgáltatásaink teljes életciklusa alatt.
 • Hosszú távú, bizalmas partnerkapcsolatot tartunk fent.
 • Folyamatosan fejlesztjük innovációs teljesítményünket, javítjuk termékeink minoségét és tartósságát.
 • Folyamatosan fejlesztjük magunkat, ezzel biztosítjuk termelékenységünket és folyamataink kiválóságát.
 • Gyorsak vagyunk, egyszeru megoldásokra törekszünk és kihasználjuk üzleti területeink és szakterületeink együttmuködésében rejlo lehetoségeket.
 • Képzett és motivált alkalmazottakra, a felelosségvállalásra, kezdeményezésre és csapatszellemre építve muködünk.
 • Kemény munkával megfeleloen nagy nyereséget érünk el ahhoz, hogy anyagilag függetlenek maradjunk, és befektethessünk a jövobe.
 • Családi vállalkozásként hosszú távra tervezünk, bízunk az egészséges szervezeti fejlodésben, és kiállunk a társadalmi felelosségvállalás mellett.

A stratégia

Megfontolt, többéves stratégiát követünk, és ennek alapján határozzuk meg céljainkat, költségvetésünket és projektjeinket. Ez az orientáció, az átláthatóság és céljaink megvalósításának fontos előfeltétele.

Szakterületeket átfogó iránymutatások

Szakterületeket átfogó iránymutatások

 • Vezetői feladatként tekintünk a különböző szakterületekre.
 • Vállalatunk a vonatkozó jogi előírásokat, normákat, szabványokat, irányelveket és ügyfélkövetelményeket szem előtt tartva, tudatosan működik.
 • Dokumentált folyamatok alapján végezzük munkánkat, értékeljük ezek kockázatait és lehetőségeit, és felügyeljük a megvalósítást.
 • Célzott projektjeinkkel/programjainkkal folyamatos fejlesztéseket végzünk, hogy elérjük stratégiai és operatív céljainkat.
 • Kötelességünk biztosítani a szükséges információkat és erőforrásokat a célok eléréséhez.
 • Munkatársaink* és partnereink szakértelmét és felelősségtudatosságát feladataiknak megfelelően javítjuk.

Munkatársak*
* A könnyebb olvashatóság érdekében a személyek és csoportok megnevezésekor nem teszünk különbséget a nemek között.
A munkatársak kifejezés kifejezetten magában foglalja a nőket és férfiakat is.

Vezetői példakép

 • Példaképek vagyunk.
 • Megteremtjük a bizalom légkörét.
 • Nagyra becsüljük egymást.
 • Támogatjuk dolgozóink szakmai fejlődését.
 • Értéket teremtünk.
 • Célszerű döntéseket hozunk.
 • Tanulunk a hibáinkból.
 • Folyamatosan változunk a fejlődés érdekében.

Minőségre vonatkozó iránymutatások

 • A „nulla hiba” stratégiát alkalmazzuk, amely a hibamentes folyamatokat és termékeket, valamint ezek biztonságát célozza meg.
 • Struktúrált minőségtervezéssel biztosítjuk a robosztus folyamatok előfeltételeit, hogy  azok minden követelménynek megfeleljenek.
 • A minőségeszközök módszeres használatával dolgozunk folyamataink folyamatos fejlesztésén.

Környezetvédelemre és energiafelhasználásra vonatkozó iránymutatások

 • Folyamatosan tervezzük, irányítjuk, felügyeljük és értékeljük vállalatunk környezetre gyakorolt hatását, valamint az erőforrások felhasználását és az energiateljesítményt.
 • Cselekvési programokkal csökkentjük a környezetre gyakorolt hatást, és tudatosan figyelünk az erőforrások felhasználására.
 • Berendezéseink elhelyezésekor, fejlesztésekor, gyártásakor és üzemeltetésekor a megfelelő, műszaki és gazdasági szempontból helyettesíthető lehetőségeket használjuk.
 • Támogatjuk az energiahatékony termékek és szolgáltatások használatát.

Munkavédelemre vonatkozó iránymutatások

 • Rendszeresen értékeljük munkahelyeink munkavédelmi és egészségügyi kockázatait, és intézkedéseket teszünk megszüntetésükre, minimalizálásukra és megelőzésükre.
 • Cselekvési programok keretében segítjük elő munkatársaink biztonságát és egészségvédelmét.
 • Aktívan bevonjuk dolgozóinkat valamint a szakterületeket a munkavédelem működésébe és fejlesztésébe.

Egészségmegőrzésre vonatkozó iránymutatások

 • Különböző formában végzett oktatásokkal képezzük vezetőinket, hogy egészségvédelemnek megfelelően vezessék a dolgozókat és önmagukat. 
 • Megőrizzük és elősegítjük dolgozóink egészségét és jó közérzetét magatartás- és kapcsolatorientált intézkedésekkel. 
 • Kiterjedt tanácsadói szolgáltatásokkal támogatjuk dolgozóinkat szakmai és privát problémáik esetén. 
 • Célzott programokkal nyújtunk segítséget a szakma és az életszakasz összeegyeztethetőségére vonatkozóan.

Információbiztonságra vonatkozó iránymutatások

 • Rendszeresen értékeljük az információbiztonsági kockázatokat, és célokat határozunk meg azok javítására.
 • Megfelelő műszaki és szervezeti megoldásokkal biztosítjuk a meglévő információk változatlan rendelkezésre állását, bizalmasságát és integritását.
 • Biztosítjuk a folyamatos működést, hogy az adatfeldolgozás katasztrófa esetén is (adott esetben korlátozottan) lehetséges legyen.

Üzleti etikára / társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó iránymutatások

 • Vállalatunk ismert társadalmi felelősségvállalásáról, és rendszeresen értékeljük a vállalatunkkal szemben támasztott elvárásokat.
 • Értékeinket az etikus munkavégzés és társadalmi felelősségvállalás nemzetközi iránymutatásaihoz igazítjuk.
 • Különböző tevékenységekkel biztosítjuk a társadalmi hozzájárulást, továbbá munkatársainkat és partnereinket is erre biztatjuk.

Szervezetünk: hatékony és ügyfélorientált

Szeretnénk a lehető legrugalmasabbak és leghatékonyabbak lenni. Ennek érdekében a teljes vállalatcsoport szervezeti felépítése következetesen lapos struktúrát követ.

Felelősség

Globálisan működő vállalatunk ismert társadalmi és szociális felelősségvállalásáról. Ez vállalati kultúránk alapvető része. A felelősségteljes üzletvitel (Responsible Business), fenntarthatóság (Sustainability) és társadalmi felelősségvállalás (Social Responsibility) területein végzett tevékenységeink integrált irányítási rendszerünkben vannak rögzítve.

 

A minőségre, környezetvédelemre, munka- és egészségvédelemre, adatok védelmére, munkahelyi körülményekre és az üzleti etikára vonatkozó elvárásainkat az „Iránymutatások integrált irányítási rendszerünkhöz” című dokumentumban, valamint a "Zollner magatartási kódexben" foglaltuk össze.

Partnereinktől is elvárjuk, hogy üzleti feltételeink alapjaként betartsák ezeket az alapvető magatartási szabályokat.

A „ZOLLNER CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT“ (fenntarthatósági jelentés) azt mutatja be, hogy cégünk miként teljesíti a jogi kötelezettségeket, és hogyan járul hozzá a fenntartható fejlődéshez. Ezzel a jelentéssel belső és külső érdekelt feleinkhez (stakeholders), elsősorban azonban üzleti partnereinkhez, munkatársainkhoz és a telephelyeink közelében élő emberekhez fordulunk.